Międzyrzecki Rejon Umocnień MRU

 

Międzyrzecki Rejon Umocnień MRU (Oder Warthe Bogen OWB) jest obiektem fortyfikacyjnym, a czas jego powstania datuje się na okres międzywojenny. Budowa obiektu rozpoczęła się w 1936 roku a miała zakończyć w 1951. Głównym zadaniem MRU była obrana granicy Niemiecko-Polskiej w rejonie nieposiadającym większych przeszkód terenowych, brak gór, rzek i jezior. Po porażce jaką poniosły Niemcy podczas I Wojny światowej

 

English (United Kingdom)Polish (Poland)